Tisztelt Leendő Támogató!

Összegyűjtöttük azokat az információkat, melyeket érdemes tudni a TAO támogatás rendszeréről:

1., A Támogatók adójóváírást kapnak a támogatás után:

- a társasági adóelőlegből felajánlott támogatási összeg 7,5%-át írja jóvá a NAV a Támogató javára az adófolyószámláján a társasági adó adónem soron
- a fizetendő társasági adóból felajánlott összeg 2,5%-át írja jóvá a NAV a Támogató javára az adófolyószámláján a társasági adó adónem soron

A jóváírások a Támogatónál egyéb bevételként jelennek meg könyveléstechnikailag, de az adózás előtti eredményt csökkentik. Az EBITDA-t nem csökkenti.

2., A Támogató a NAV által rendszeresített, külön nyomtatványon (16 RENDNY), elektronikus úton tehet rendelkező nyilatkozatot arról, hogy a fizetendő havi vagy negyedéves társasági adóelőlegének 50%-át, mely Előadó-művészeti Szervezet részére ajánlja fel.

A társasági adóelőleg fizetési kötelezettség határidejét megelőző hónap utolsó napjáig (első rendelkezés időpontja: pl.: ha az Előadó-művészeti Szervezet 2015. évi nettó jegy árbevételét az Előadó-művészeti Iroda 2016. március hónapban Igazolással (Határozat) jóváhagyja, akkor a Támogató az első rendelkezését 2016. március 31. napjáig teheti meg, a 2016. április 20. napjáig befizetendő társasági adóelőlegének 50%-át ajánlhatja fel az Előadó-művészeti Szervezet részére).

Havi befizetési határidő: minden hónap 20. napja
Negyedéves befizetési határidő: negyedévet követő hónap 20. napja

Ha a Támogatónak nincs társasági adóelőleg fizetési kötelezettsége:
- Ő is tehet év közben rendelkező nyilatkozatot a társasági adófolyószámlájára utalt összeg 50%-áról

A havi társasági adóelőleg fizetésre kötelezett Támogatók, a negyedéves társasági adófizetésre kötelezett Támogatók és a társasági adóelőleg fizetésre nem kötelezett Támogatók is tehetnek még egy utolsó nyilatkozatot is (függetlenül attól, hogy évközben is nyilatkoztak-e már vagy ha nem):
- Támogató, aki 100% társasági adófeltöltésre van kötelezve tárgyév december 20. napjáig: társasági adóelőleg-kiegészítési kötelezettségről szóló bevallásának benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig (tárgyév december 20.) (ekkor már az éve, teljes befizetendő társasági adó 80%-áig, az összes nyilatkozott támogatás maximum a befizetendő társasági adó 80%-a lehet!)
- Támogató, akinek nincs társasági adófeltöltési kötelezettsége december 20. napjáig: a társasági adóbevallás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig a társasági adóbevallásában (tárgyévet követő év május 31. napja) (ekkor már a befizetendő társasági adó 80%-áig, az összes nyilatkozott támogatás maximum a befizetendő társasági adó 80%-a lehet!)

3., A Támogató megoszthatja a felajánlott támogatásait több Szervezet között és/vagy 3 területen: előadó-művészet, film, vagy sport, csak összesen ne haladja meg a befizetendő társasági adójának 80%-át vagy a társasági adóelőleg befizetési kötelezettségének 50%-át. A rendelkező nyilatkozatot Támogató benyújthatja havonta, két havonta, negyedévente vagy egész évre is és a már benyújtott rendelkezésekre módosítás is benyújtható. A rendelkező nyilatkozatban fel kell tüntetni a Támogatott Szervezet nevét, adószámát, az Előadó-művészeti Iroda által kiadott Igazolás (Határozat) adatait is. Ebből következik, hogy csak akkor lehet először rendelkezni, ha már meg van az Igazolás (Határozat) az Előadó-művészeti Irodától.

4., A Támogató csak akkor rendelkezhet, ha nincs 100.000,-Ft-ot meghaladó, adófolyószámláján nyilvántartott köztartozása. Kérjük figyeljen arra, hogy az egyes adónem sorokon sem lehet 100.000,-Ft-ot meghaladó köztatozás. Pl.: ha a Támogató adófolyószámláján összességében 50.000,-Ft túlfizetés van, de az SZJA adónem soron 150.000,-Ft tartozás van és mondjuk az Áfa adónem soron meg 200.000,-Ft túlfizetés, a többi adónem tételezzük fel, hogy nullán áll, meglátásom szerint, ebben az esetben is vissza fogja utasítani a rendelkező nyilatkozatot a NAV, ezt nem jogszabályokra alapozzuk, csak gyakorlati tapasztalatként állítjuk.

5., A Támogatónak és a Támogatottnak közösen kell kérelmeznie az Igazolást (Igazolás a támogatás összegéről, mely támogatási összeg nem haladja meg az Előadó-művészeti Szervezet 2015. évi nettó jegy árbevételének 80%-át) az Előadó-művészeti Irodától. illetve az összes kérelemben feltüntetett támogatási összeg összessége sem haladhatja meg a 2015. évi nettó jegy árbevétel 80%-át. A kérelem iratmintája 2016. február végén lesz letölthető az Iroda hivatalos honlapjáról az Iratminták menüpontból. Ebből az információból is arra következtetek, hogy csak február végén vagy március végén tud először rendelkezni a Támogató Előadó-művészeti Szervezet részére.

A teljes dokumentum letölthető itt